Crni Pojas

Crni kurs omogućava učenicima uzrasta 11-13 godina da se upoznaju sa osnovama veštačke inteligencije koristeći Scratch AI platformu.

Učenici će naučiti kako da treniraju mašinske modele za prepoznavanje teksta, brojeva, slika ili zvukova. Praviće programe uz pomoć kojih pokreću robote i likove u igrica uz pomoć gesta ili glasa.

Kurs proširuje standardno programiranje dodavanjem modela veštačke inteligencije, omogućavajući učenicima da kreiraju kompleksnije projekte i igre.

Korisne Informacije

  • Grupe do šestoro učenika

  • Čas 75 minuta

  • Časovi jednom nedeljno

AI i Programiranje

Osnovna ideja crnog kursa je upoznavanje sa veštačkom inteligencijom i odnos između programiranja i AI. Učenici uče da je programiranje način da računaru kažu tačno korak po korak, šta treba da izvrši. Programerski način razmišljanja je misaoni proces koji prenosi ideju i koncept i apstrakcije koje računar razume i zna da izvrši.

Sa druge strane, veštačka inteligencija, je mogućnost da mašine izvrše zadatak za koji se pretpostavlja da je potrebna inteligencija. Osnovna ideja je suprotna u odnosu na programerski način razmišljanja, ovde mašina razmišlja kao čovek (sa svim greškama koje takvo razmišljanje može da proizvede). U ovom procesu, učenici ne programiraju, već treniraju računare da prepozna pokret, sliku, govor ili tekst.

Međutim, programiranje i veštačka inteligencija idu ruku pod ruku. Kada istreniramo model veštačke inteligencije, moramo da ga ubacimo u program da bi ga primenili. Kroz niz zabavnih primera, učenici na lak način upoznaju razliku između programiranja i veštačke inteligencije. Razvijaju i znanje koje vrste problema treba rešiti programiranjem, a koje upotrebom AI tehnologija.

  • Programiranje i AI

  • AI i Etičke Dileme

  • Modeli zvuka, slika, teksta i pokreta

AI i Robotika

U okviru robotički dela crnog kursa, najzastupljeniji su Lego Boost – Vernie, Spike Prime i microbit koji se koristi kao pametna jedinica cutebot pokretnog robota.

Roboti su protagonisti prostornih problema koje učenici rešavaju tako što ih pokreću glasom i pokretima. U okviru crnog pojasa, izvodimo timske vežbe gde učenici sinhronizuju glasovne komande i navigiraju robote kroz lavirint ili neku drugu vrstu prostornih problama

Korisne informacije

  • Robotika i AI

  • Pokretanje glasom

  • Pokretanje gestom

Započnite svoje putovanje u svet veštačke inteligencije danas!

PRIJAVI SE