Crveni Pojas

U okviru crvenog pojasa, bavimo se temama kao što su tehnologija i zdravlje, pravimo brojač koraka i robota koji pleše, pravimo projekte o reciklaži, crtamo olovkom koja ostavlja trag duge i koristimo svoja tela kao kontrolor za igricu.

U programerskom smislu, projekti iz crvenog pojasa utvrđuju znanje o sekvencama, petljama, događajima, uslovnim komandama i promenljivama, koji su učenici stekli u prethodnim kursevima i stavlja naglasak na naprednije programerske koncepte kao što su uslovne petlje i napredni operatori.

U okviru projekata, učenici će koristiti akcelerometar, senzore za pokret, daljinu, uslovne komande i uslovne petlje, nove vrste događaja i nove ulazne i izlazne uređaje uključujući i video detekciju.

Deo projekata koji će učenici praviti, predstavlja uvod u AI (veštačku inteligenciju) koja će se ozbiljnije raditi u okviru braon kursa. U okviru ovih projekata, učenici će učiti kako da pišu projekte koji prepoznaju delove tela, koristeći predefinisane istrenirane blokove koji mogu da naprave razliku između različitih delova tela.

Korisne Informacije

  • Grupe do šestoro učenika

  • Čas 75 minuta

  • Časovi jednom nedeljno

Programiranje Crveni Pojas

U okviru crvenog pojasa, učenici će savladiti korišćenje uslovnih komandi, početi sa korišćenjem uslovnih petlji, upoznati čitav niz različitih ulaz i izlaza i koristi skup novih događaja za realizaciju projekata.

Novi događaji su vezani za korišćenje brzinometra (micro-bit), senzora za daljinu (Lego WeDo i Spike Prime) i senzora za pokret (uz korišćenje video kamere)

  • Promenljive

  • Uslovne Komande

  • Uslovne Petlje

Robotika

U okviru crvenog pojasa, učenci će u najvećoj meri koristi micro:bit.  Kroz projekte, upoznaće detaljnije mogućnosti ovog kontrolera. Ujedno, to će im služiti i kao uvod u braon kurs, u okviru kojeg će neke od ovih projekata ponoviti ali ne kroz Skreč razvojno okruženje, već kroz  MakeCode. Ovo uporedno iskustvo, omogućiće im da shvate razliku između uređaja sa i bez memorije i uređaja sa i bez procesora.

Pored micro:bita učenici će se upoznati sa Spike Prime lego robotičkim kompletom. Još jedna tehnologija koja može da funkcioniše nezavisno od Skreč programskog okruženja.

Pored ovih, koristiće i WeDo Lego robotički komplet za razvoj projekata koji kroz interesantne teme prirodnih fenomena (npr metamorfoza žabe), pomažu učenicima da utvrde stare i nauče nove programerske koncepte.

Useful Resources

  • Micro:Bit

  • Lego Spike Prime

  • Lego WeDo 2.0

Register Your Little Loved One With Us Today!

REGISTER