Online Interaktivni Skreč Kurs

U rečenici, glavni cilj svih naših kurseva je da deca, na zabavan način, usvoje veštine i način razmišljanja koji će im pomoći da se sa samopouzdanjem nose sa izazovima 21. veka.

Deca direktno uče programerske koncepte, ali način na koji primenjuju to znanje je ono što pravi ogromnu razliku. Oni koriste programiranje kao instrument izražavanja. Ostvaruju sopstvene ideje u okviru projekata koji su tematski predodređeni (animacije, muzički projekti, interaktivne priče i igrice).

Ovako definisani projekti pobuđuju različite talente koji podstiču i logiku i tehnike rešavanja problema, ali i kreativnost. Verujemo da je projekat kreiranja interaktivne čestitke za rođendan, daleko intersantniji i primenjiviju u odnosu na logičke zadatke koji imaju samo tačan ili netačan odgovor.

Organizacija časa

Najbitnije informacije vezano za online čas:

  • Online kurs podrazumeva interaktivni čas i unapred definisane aktivnosti koje se odvijaju pre i posle časa
  • Baziran je na Skreč platformi i namenjen je deci od sedam i po do dvanaest godina
  • Pored online interaktivnog dela, časovi podrazumevaju unapred pripremljene materijale koji omogućavaju deci da savladaju čas u tempu koji njima odgovara 
  • Sve informacije o dodatnim materijalma šaljemo roditeljima nekoliko dana pre časa
  • Online Interaktivni kurs se odvija putem besplatne Zoom platforme
  • Trajanje online dela časa je između 30 i 45 minuta, što odgovara optimalnoj koncetraciji dece tog uzrasta

Pristup i Metodologija

Metod svih naših časova baziran je na 5E Science Model-u, koji smo adaptirali za online rad prema Lego Education smernicama

U okviru online kursa, prepliću se online i offline aktivnosti. Uključi i zainteresuj faza će biti deo materijala koji je predstavljen unapred i za cilj ima da decu zainteresuje za temu časa. Uradi i istraži faza biće predstavljena, takođe, putem unapred pripremljenih materijala. Ova faza podrazumeva istraživački deo i glavnu aktivnost. Poželjno je da sva deca pokušaju da naprave svoj projekat unapred. U okviru interaktivnog časa, fokusiramo se na Objasni, Proširi i Podeli. U ovoj fazi svi predstavljaju projekte ukoliko su stigli da rade na njima, pričamo o problemima, dobijamo dodatne izazove i radove predstavljamo jedni drugima.
Za detaljniji prikaz aktivnosti u okviru svake faze, posetite stranicu metodologija.

Predlozi Roditeljima

Savetujemo da svako dete koristi kompjuter sa kamerom. Zarad lakše komunikacije, takođe savetujemo da roditelji, u meri u kojoj je to moguće asistiraju u toku prvih časova.

Takođe, preporučujemo da svako dete napravi svoj Digi dnevnik, svesku koju će koristiti da zapisuje svoje ideje i utiske.

Sve uzrasne kategorije prolaze kroz kurseve koji traju tri meseca. Posle svaka tri meseca, proglašavamo digi tromesečje, pravimo osvrt na sve što smo radili, delimo diplome i onda nastavljamo dalje, dodajuću nove tematske oblasti, nove tehnologije i izazovnije projekte.

Cene svih kurseva možete pogledati na strani cenovnik.

 

Detalje metode izvođenja časa možete pročitati na stranici metodologija.

Ukratko, svaki čas je podeljen na faze koje uvažavaju par važnih principa. Svako dete je različito, uči i usvaja znanje na sebi sopstven način i ima drugačija intersovanja. Prva faza služi da ih zainteresuje, putem igrice, performansa, prezentacije ili priče, trudimo se da osvojimo njihovu pažnju.

Potom sledi istraživačka faza i glavna aktivnost. U ovoj fazi istražuju i aktivno stvaraju, programiraju i angažuju se i fizički i umno.

Sledi faza objašnjavanja i proširivanja. Pomažemo deci koja su se sporije snašla, dajem nove izazove deci koja su uspešno izvela glavnu aktivnost.

Na kraju sledi faza igre. Ovu fazu karakteriše zajedništvo. Rade, takmiče se ili zabavljaju se zajedno. Svi vide radove ostalih, inspirišu jedni druge i dobijaju nove ideje. Pošto se ova faza dešava na kraju, često i roditelji prisustvuju i doprinose upravo osećaju stvaralačkog ponosa, koji je uz zajedništvo, drugi osnovni cilj ove faze.

Razvijamo Veštine 21 Veka

Radimo na projektima koji su primenjivi  i zabavni. Ohrabrujemo eksperimentisanje i lična interesovanja. U okviru našeg kurs robotike i programiranja, forsiramo raznovrsnost tema, crtanje, muzika, priče i igrice i raznolikost tehnologije, tableti, lego robotika, blue bot podni robot. Povezujemo se sa fizičkim svetom, testiramo granice i budimo interesovanje o tome kako funkcioniše svet oko nas.

Programerski način razmišljanja podrazumeva izražavanje ideje na način na koji računar može da razume. To podrazumeva poznavanje osnovnih programerskih koncepata, ali još bitnije, poznavanje osnovnih tehnika rešavanja problema:

  • rastaviti veliki problem na više manjih (dekompozicija)
  • uočiti sličnosti i razlike (prepoznavanje šablona)
  • odvojiti bitno od nebitnog (apstrakcija)
  • organizovati precizan redosled izvršavanja instrukcija (algoritam)

Svaki čas podrazumeva zajedničku aktivnost, stvaranje u timu, deljenje napravljenog ili  zajedničku igru. U svakoj prilici smišljamo priče koje čas čine zanimljivijim i ohrabrujemo međusobnu komunikaciju i druženje.

Uvek dovodimo sve u pitanje. Tražimo uzročno-posledične veze, razvijamo logiku i tražimo odgovore na pitanja poput, zašto nešto ne radi, ili zašto radi na način na koji radi.

Upoznajte naš tim

Bojana Damić
Bojana DamićOsnivač, Predavač, Program Koordinator
Predrag Marić
Predrag MarićOsnivač, Lego Robotics Entuzijasta
Ana Avramović
Ana AvramovićOsnivač, Predavač, Sekretar Školice
Slaviša Avramović
Slaviša AvramovićOsnivač, Zaljubljenik u Lifelong Kindergarden (4P) Filozofiju
Miljana Kravić
Miljana KravićAdministrator Društvenih Mreža
Igor Damić
Igor DamićAutor, Marketing, Biznis Konsultant
Mima Nemet
Mima NemetPredavač
Ana Nikolić
Ana NikolićPredavač

Galerija

Dođite da se zajedno zabavljamo učeći! Upišite svoje najmilije odmah!

REGISTRACIJA