Lego Coding Express

Legići je kurs specijalno dizajniran za najmlađe. Baziran je prvenstveno na Lego Education Coding Express kompletu.

Na ovom kursu naši najmlađi drugari kroz igru uče programerske koncepte kao što su sekvence, petlje, uslovne komande i na taj način razvijaju veštine za rešavanje problema, kritičko razmišljanje, sarađuju sa drugarima i razvijaju emotivne osobine.

Deca grade i puštaju u rad železničku stanicu. Utiču na to da li će voz zastati, zaustaviti se, promeniti pravac, da li će sirena zasvirati i još mnogo toga. Kombinujući nešto tako poznato kao što je voz, i koristeći jednostavne “akcione kocke”, kroz igru, učiće o svim tim konceptima. Svaka “akciona kocka” prouzrokuje neku akciju, što omogućava deci da rade zajedno i dizajniraju različite načine na koji mogu da omoguće da voz stigne u stanicu.

Na sredini kursa, u rad se uključije i tablet, pa deca nakon građenja pruge i njenihelemenata, upravljaju vozom koji prolazi kroz različite predele i godišnja doba, mere razdaljinu i uče osnove matematike, a kada umesto voza sastave gusenicu, vežbaju empatiju i uče emocije.

Na svakom času se koristi više različitih elemenata: pokreti tela, gluma, sastavljanje kockica, ispredanje priče, pokretanje voza (ili gusenice, robota, itd.), uzročno-poslednične akcije i slobodna igra. Kroz svaki ovaj element se prožima tema tog časa odnosno radionice i kroz igru deca usvajaju pojmove iz života (saobraćaj, emocije, prirodne pojave, itd) i programiranja (petlje, uslovi, sekvence, itd).

Šta da Očekujete

Na prvom mestu, očekujte da će deci biti zabavno. Takođe, očekujte da će raditi zajedno, da će razumeti razliku između akcionih kocki i efekat koje one imaju na voz. Da će znati da ih koriste kako bi omogućili da voz stigne do odredišta.

Naučiće šta je senzor i kako može da čita boje. Naučiće i kako da objasne svoje ideje. Pričaćemo o otvorenim i zatvorenim putevima, smerovima, daljinama. Praviće koncerte, vodiće računa da ne povrede nekog na pruzi, Naučiće osnovna saobraćajna pravila, Steći će pojam o stvarnom značenju brojeva, pravilno će brojati. 

Naučiće sekvence, uslovna grananja, petlje, naučiće da izraze svoje ideje kroz digitalne elemente, da rešavaju probleme i kritički razmišljaju.

 

Šta Pričamo

Decu pitamo stvari kao što su: 

Da li su nekada išla vozom ili tramvajem. Da li znaju kako radi semafor. Da li su nekada bili na velikoj železničkoj stanici? Ako jesu, šta su videla? Kako znamo da voz dolazi? Šta čujemo? Koji zvuk upozorava da voz stiže? Da li znaju na šta voz ide? (struja, ugalj, gas, gorivo…). Kako izgleda putovanje vozom? Odakle se kreće, šta se vidi kroz prozor, pored čega se prolazi i gde stiže? Šta se čuje?

Pitamo decu da li postoji nešto što rade puno puta preko nedelje (npr. pranje zuba, kupanje, spremanje igračaka…). Pitamo koja je razlika između otvorene i zatvorene pruge. Da li potpuno isto putovanje može da se ponovi na otvorenoj pruzi? Ili je ipak malo drugačije (u suprotnom smeru)?

Emocije

Pričamo im priče o gusenici koja je mnogo volela boje i uvek je bila obučena u šareno. Potom pravimo gusenicu i program i pričamo o emocijama. Koja osećanja ima gusenica? U kojim situacijama je bila srećna, tužna, razigrana-vesela? Šta bismo mogli da napravimo gusenici da bi bila srećna?

Životinje i Zvukovi

Pitamo decu da li znaju kako se neke životinje oglašavaju? Da li umeju da imitiraju?  Programiramo zvukove koje se čuju kada autobus prođe pored i pitamo da li znaju koja je to životinja?

Saobraćajna Pravila

Pričamo sa decom o saobraćajnim znakovima. O njihovom značenju? Zašto moramo da se pridržavamo znakova? Šta sve mogu da navedu kao pravilo da bi bili bezbedni u saobraćaju?

Razdaljina

Pričamo o razdaljini. Zašto ljudi koriste različita prevozna sredstva (vozila)? Kada koriste avione i vozove?  Kada koriste brodove? Kada koriste automobile? Kada koriste bicikle i trotinete? Kada hodaju? Između koje dve stanice je najmanja razdaljina, a između koje dve je najveća? Kako izgleda putanja (šta sve vide pored pruge, voz je prošao pored… stao pored… stao posle…).