Legići

U najranijem detinjstvu, um lakše prihvata nove informacije, posebno ako su predstavljene u okviru svakodnevnih aktivnosti na zabavan način. Verujemo da razvijanje programerskog razmišljanja pozitivno utiče na dečije kognitivne sposobnosti, međutim, smatramo da nije dobro da deca najranijeg uzrasta provode previše vremena za ekranom tableta ili kompjutera.

Legići kurs je dizajniran na način da balansira ove dve potrebe. Upoznajemo decu sa osnovnim programerskim konceptima, ali vodimo računa da je vreme provodeno za ekranom minimalno. 

Programiranje pruža deci način da razmišljaju o tome kako da napišu program koji kompjuter može da razume. Da bi računari bilo šta izvršili, program mora da definiše apsolutno svaki korak. Kada razmišljamo o pisanju programa, razvijamo sledeće veštine:
  • kako da veliki problem, rastavimo u više manjih (dekompozicija)
  • kako da rešenje iz prošlosti primenimo na trenutni problem (prepoznavanje šablona)
  • kako da odvojimo bitno od nebitnog (apstrakcija)
  • prepoznavanje i definisanje koraka koji vode do rešenja (algoritmi)
  • osvrtanje, usavršavanje, ispravljanje grešaka (debagovanje)
Pored veština rešavanje problema, razvijaju i logičko razmišljanje i odnos uzroka i posledica. Sve ove veštine su važne kako za posao tako i za privatni život i učimo programiranje kako bi ih razvijali dalje. Mi verujemo da je prava vrednost programiranja upravo u programerskom načinu razmišljanja i zato ne učimo da bi programirali – programiramo da bi učili.

Mi verujemo da su sva deca rođena radoznala, kreativna i željna da uče. Svako dete, bez izuzetka. Sa razvojne strane, te osobine bi trebale da ih prate kroz život, ali po odraslim osobama, vidimo da se one vremenom gube. To se dešava u trenutcima kada deca naiđu na sputavanje, kritiku, obaveznost, neinspirativno i dosadno orkuženje gde se nagrađuju ispravni, a kažnjavaju pogrešni odgovori.

Naš glavni cilj je da razvijemo ljubav prema učenju u najranijem dobu. To postižemo kroz razvoj okruženja koje dozvoljava greške i ohrabruje eksperimentisanje. Učimo kroz smislenu igru, negujemo radoznalost, razvijamo stvaralaštvo i originalnost.

 

Jeste, verujemo da je štetno. Legići kurs za najmlađe minimizuje vreme provedeno na ekranu. U dvanaest časova koje provede na ovom kursu, četiri podrazumevaju dečije tablete kojima deca upravljaju vozom ili podnim robotom.

Dakle, sa ekranima se sreću po par minuta u okviru četiri od dvanaest časova.

Na sreću, postoji čitava familija metoda i sredstava koja se koristi specifično sa ciljem da deca uče programerske koncepte, ali bez korišćenja ekrana. Ne učimo da bi programirali, programiramo da bi učili. Razvijanjem programerskog razmišljanja, razvijamo logičko zaključivanje, veštine rešavanja problema i kritičko razmišljanje. Radom u malim grupama, razvijamo saradnju.

Verujemo da smo izabrali najbolje isprobane metode i sredstva, koja su u ovom trenutku dostupna. Prvo, koje čini veći deo kursa, bazirano na Lego Obrazovanju, koje je bez premca kada je u pitanju kombinacija učenja kroz igru, razvoj programerskog razmišljanja, ali i fine motorike. Drugo, koje je bazirano na BlueBot podnom robotu, čija je glavna karakteristika jednostavnost.

 

 

 

Lego

Legići je kurs specijalno dizajniran za najmlađe. Prvih osam časova su bazirani na Lego Education kompletu. Dok rade sa kompletom, deca će intuitivno primenjivati programersko razmišljanje da razvijaju dizajn i izražavaju ideje dok sklapaju voz i prugu i primenjuju akcione kocke koje utiču na ponašanje voza.

Na ovom kursu naši najmlađi drugari kroz igru uče programerske koncepte kao što su sekvence, petlje, uslovne komande i na taj način razvijaju veštine za rešavanje problema, kritičko razmišljanje, sarađuju sa drugarima i razvijaju emotivne osobine.

Deca grade i puštaju u rad železničku stanicu. Utiču na to da li će voz zastati, zaustaviti se, promeniti pravac, da li će sirena zasvirati i još mnogo toga. Kombinujući nešto tako poznato kao što je voz, i koristeći jednostavne “akcione kocke”, kroz igru, učiće o svim tim konceptima. Svaka “akciona kocka” prouzrokuje neku akciju, što omogućava deci da rade zajedno i dizajniraju različite načine na koji mogu da omoguće da voz stigne u stanicu.

Na sredini kursa, u rad se uključije i tablet, pa deca nakon građenja pruge i njenih elemenata, upravljaju vozom koji prolazi kroz različite predele i godišnja doba, mere razdaljinu i uče osnove matematike, a kada umesto voza sastave gusenicu, vežbaju empatiju i uče emocije.

Na svakom času se koristi više različitih elemenata: pokreti tela, gluma, sastavljanje kockica, ispredanje priče, pokretanje voza (ili gusenice, robota, itd.), uzročno-poslednične akcije i slobodna igra. Kroz svaki ovaj element se prožima tema tog časa odnosno radionice i kroz igru deca usvajaju pojmove iz života (saobraćaj, emocije, prirodne pojave, itd) i programiranja (petlje, uslovi, sekvence, itd).

Šta da Očekujete

Na prvom mestu, očekujte da će deci biti zabavno. Takođe, očekujte da će raditi zajedno, da će razumeti razliku između akcionih kocki i efekat koje one imaju na voz. Da će znati da ih koriste kako bi omogućili da voz stigne do odredišta.

Naučiće šta je senzor i kako može da čita boje. Naučiće i kako da objasne svoje ideje. Pričaćemo o otvorenim i zatvorenim putevima, smerovima, daljinama. Praviće koncerte, vodiće računa da ne povrede nekog na pruzi, Naučiće osnovna saobraćajna pravila, Steći će pojam o stvarnom značenju brojeva, pravilno će brojati. 

Naučiće sekvence, uslovna grananja, petlje, naučiće da izraze svoje ideje kroz digitalne elemente, da rešavaju probleme i kritički razmišljaju.

 

Šta Pričamo

Decu pitamo stvari kao što su: 

Da li su nekada išla vozom ili tramvajem. Da li znaju kako radi semafor. Da li su nekada bili na velikoj železničkoj stanici? Ako jesu, šta su videla? Kako znamo da voz dolazi? Šta čujemo? Koji zvuk upozorava da voz stiže? Da li znaju na šta voz ide? (struja, ugalj, gas, gorivo…). Kako izgleda putovanje vozom? Odakle se kreće, šta se vidi kroz prozor, pored čega se prolazi i gde stiže? Šta se čuje?

Pitamo decu da li postoji nešto što rade puno puta preko nedelje (npr. pranje zuba, kupanje, spremanje igračaka…). Pitamo koja je razlika između otvorene i zatvorene pruge. Da li potpuno isto putovanje može da se ponovi na otvorenoj pruzi? Ili je ipak malo drugačije (u suprotnom smeru)?

Emocije

Pričamo im priče o gusenici koja je mnogo volela boje i uvek je bila obučena u šareno. Potom pravimo gusenicu i program i pričamo o emocijama. Koja osećanja ima gusenica? U kojim situacijama je bila srećna, tužna, razigrana-vesela? Šta bismo mogli da napravimo gusenici da bi bila srećna?

Životinje i Zvukovi

Pitamo decu da li znaju kako se neke životinje oglašavaju? Da li umeju da imitiraju?  Programiramo zvukove koje se čuju kada autobus prođe pored i pitamo da li znaju koja je to životinja?

Saobraćajna Pravila

Pričamo sa decom o saobraćajnim znakovima. O njihovom značenju? Zašto moramo da se pridržavamo znakova? Šta sve mogu da navedu kao pravilo da bi bili bezbedni u saobraćaju?

Razdaljina

Pričamo o razdaljini. Zašto ljudi koriste različita prevozna sredstva (vozila)? Kada koriste avione i vozove?  Kada koriste brodove? Kada koriste automobile? Kada koriste bicikle i trotinete? Kada hodaju? Između koje dve stanice je najmanja razdaljina, a između koje dve je najveća? Kako izgleda putanja (šta sve vide pored pruge, voz je prošao pored… stao pored… stao posle…).

 

BlueBot Podni Robot

Drugi deo kursa podrazumeva četiri časa bazirana na BlueBot podnom robotu. Glavna karakteristika BlueBota je njegova jednostavnost. Lako se programira, koristeći strelice na njegovim leđima. 

Jednostavnost BlueBot robota, dozvoljava deci da sama prave svoje programere, lako programirajući korake koje BlueBot izvršava. Edukativna komponenta izlazi u prvi plan, onog trenutka kada se programiranje BlueBot poveže sa podlogama koje mogu da ilustruju, boje, brojeve, oblike, slova i mnogo toga još. 

Dok programiraju robota da obiđe samo zdravu hranu, nađe prolaz kroz lavirint ili u najmanjem broju poteza stignu do određenog polja, deca planiraju, razmišljaju, uče na greškama i zabavljaju se.