LEGIĆI – Ljubopitljivci

“Ljubopitljvci” kurs za najmlađe predstavlja nastavak Legići programa, nudeći dodatno obogaćeno iskustvo za decu uzrasta od 3.5 do 5.5 godina. Ovaj kurs zauzima sledeći korak u obrazovnom putovanju, produbljujući veštine koje su stekli kroz “Radoznalci” kurs, sa posebnim naglaskom na razvoj alogoritamskog načina razmišljanja.

Ovaj kurs nadogradnjuje na osnovne principe koje su deca naučila u prethodnom kursu. Ovog puta, akcenat se stavlja na alogoritamsko razmišljanje, čime se deca podstiču da razmišljaju o koracima koje treba preduzeti kako bi se postigao željeni cilj. Kroz praktične aktivnosti sa tehnološkim alatima, deca će se upoznati sa osnovama algoritamskog razmišljanja i kako se to odražava na konkretno programiranje i rešavanje problema.

Ovaj kurs se oslanja na veštine koje su deca razvila tokom “Radoznalci” kursa, kao što su dekompozicija i rad rukama. Kroz interaktivno učenje, igru i praktičan rad, “Ljubopitljvci” kurs će dodatno obogatiti razvoj dečje kreativnosti, logičkog razmišljanja i veština programiranja.

Korisne Informacije

  • Grupe do šestoro učenika

  • Čas 45 minuta

  • Časovi jednom nedeljno

Algoritmi, Robotika, Programiranje

Deca će se dalje upuštati u svet algoritama putem BlueBot robota. Ovaj programabilni robot omogućava deci da razmišljaju korak po korak, usmeravajući robota kroz različite staze i zadatke. Kroz igru i aktivnosti, deca će razviti svoje sposobnosti planiranja koraka i rešavanja problema.

Matatalab će dodatno podsticati alogoritamsko razmišljanje uz upotrebu kartica sa komandama za programiranje ovog slatkog robota. Kroz kombinovanje kartica, deca će stvarati sekvence komandi koje će Matatalab izvršavati, unapređujući svoje veštine razmišljanja o koracima i posledicama.

Sphero Bolt i Sphero Indi će nastaviti da proširuju dečje razumevanje programiranja i logike. Deca će se upuštati u kreativne aktivnosti gde će programirati ove šarene robote da se kreću, menjaju boje i interaguju sa svojom okolinom. Ovo će dalje produbiti njihovo razmišljanje o posledicama akcija i izazovima koje postavlja programiranje.

Kroz ovu pažljivo kreiranu kombinaciju tehnologija, “Ljubopitljvci” kurs će omogućiti deci da prodube svoje razumevanje alogoritamskog razmišljanja kroz konkretne aktivnosti, dodajući vrednost njihovom razvoju u svetu tehnologije i programiranja.

  • Minimalno vreme na ekranu

  • Rad rukama

  • Sekvence, petlje, uslovne komande…

  • Dekompozicija

Prijavite vaše dete već danas!

PRIJAVI SE