LJubičasti Pojas

LJubičasti Pojas programiranje i robotika za decu je nastavak kursa kreativnog programiranja. Žanrovski, projekti su podeljeni na muzičke projekte, programiranje priča i pravljenje igrica.

U programerskom smislu, učenici u okviru ovog kursa upoznaju:

  • uslovne komanded
  • logičke operatore
  • promenljive
  • funkcije

Takođe, upoznaju prakse tehnike rešavanja problema kroz debugging izazove. Uče o sinhronizaciji i koordinaciji, paralelizaciji i iteriranju – inžinjerska praksa stvaranja projekata kroz niz proba i poboljšanja.

ljubicasti pojas

Korisne Informacije

  • Grupe do šestoro učenika

  • Čas 75 minuta

  • Časovi jednom nedeljno

Robotika

LJubičasti pojas programiranje i robotika za decu.

U okviru ovog pojasa, učenici će izvoditi projekte sa dronovima, Lego WeDo i Micro:Bitom. Upoznaće i Vernija, Lego Boost robota.

Kroz projekte kao što je Dron Golf, Milo prevlačenje konopca, Temerin i Verni ples, učiće o trodimenzionalnim prostorima i kretnji po x, y i z osi, motorima i brzinama, nagibu i akceleratorima, senzorima za daljinu i boju.

Programiranje

LJubičasti pojas programiranje i robotika za decu. Kroz pravljenje klasičnih igrica kao što su Pong, Lavirint i učenje o standardnim elementima igara kao što je skrolovanje pozadine, nivoi i rezultat, učiće o programerskim konceptima uslovnih naredbi, promenljivih i logičkim operatorima.

Kroz projekat razgovori, utvrdiće petlje i učiti o komandama za vremensku sinhronizaciju i paralelizam. Kroz priču o likovima,  po prvi put će koristiti funkcije. Kroz projekat prosledi, vežbaće kreativnost i programerksu tehniku nastavljanja na postojeći rad (reusing).

Kroz debug izazove, vežbaće da čitaju i ispravljaju tuđe programe i tehnike pronalaženja i rešavanja problema.

Personalizovano učenje. Sa početkom u okviru ovog kursa, učenici  u dogovoru sa predavačem, sami biraju zadnjih dva časa u skladu sa svojim interesovanjima. To mogu biti micro:bit, Scratch, časovi sa dronom, lego robotika ili bilo koja druga tema ili tehnologija koja interesuje učenike.

Prijavite vaše dete već danas!

PRIJAVI SE