Metodologija

Kako učimo programiranje i robotiku za decu? Anatomija svakog našeg časa, bez obzira na uzrast, inspirisana je Lego Education 5E Science metodom. Prema našem iskustvu, ovakav pristup najbolje ispunjava dva osnovna cilja svakog časa, da budu edukativni i zabavni.

Sledi opis naše implementacija ove metodologije.

5E Edukativna Metodologija

5E Model of Instruction

Engage – Uključi-Zainteresuj

Za vreme ove faze, pravimo ambijent, igramo fizičke igre ili pričamo kratke priče. Poželjno je da su deca aktivna i u pokretu za vreme ove faze.

Cilj ove faze je da zaglicamo dečiju radoznalost na temu onoga što će stvarati na času. Takođe, i da ih podsetimo na ono što već znaju i pripremimo za nove stvari koje će naučiiti.

Predavač je centralna figura ove faze, ambijent i priča su kompletno režirani.

Explore  – Istraži i Uradi

U istraži delu ove faze, deca aktivno istražuju, prave lego modele, koriste i upoznaju uređaje, eksperimentišu sa programskim blokovima na način koji žele. Dok istražuju, rađaju im se ideje, prikupljaju i organizuju informacije vezane za nove stvari koje će koristiti. U ovoj fazi nema cilja, tačnog ili netačnog odgovora.

Cilj ove faze je da ohrabri eksperimentisanje, oslobodi straha od grešenja i podstakne kreativnost i rađanje ideja.

Predavač je pretežno pasivan u ovoj fazi, odgovora na pitanja i otklanja tehničke probleme. Ukoliko je moguće, istraživanje treba da bude zajednička aktivnost.

U uradi delu ove faze, saopštavamo projekat ili zadatak koji je tema ili cilj časa. Preferiramo projekte u odnosu na logičke zagonetke (npr. napravi prezentaciju o sebi nasuprot pronađi put iz lavirinta).

Cilj ove faze je razvoj kreativnosti, učenje i razmišljanje o strategijama rešavanja, osnaživanje kritičkog razmišljanja i tehnike rešavanja problema.

Predavač u ovoj fazi treba da bude u roli vođe osvajanja znanja. Ne treba da zna ili ponudi svaki odgovor, ali efikasnim pitanjima i potpitanjima, navede na pravi.

Explain – Objasni

Za vreme objasni faze, učenici se osvrću na ono što su uradili i pričaju i dele ono što su primetili za vreme istraži i uradi faze.

Predavač je u ovoj fazi u ulozi klasičnog učitelja, ali i moderatora. Pojašnjava nejasno, ispravlja pogrešno, ali i postavlja pitanja npr: šta je bilo najteže, šta najzanimljivije i sl.

Extend – Proširi

U ovoj fazi pravimo nove izazove koji se grade povrh stvari koje su deca naučila u prethodnim fazama.

Cilj ove faze je primena novog znanja i utvrđivanje onog što su naučili. Deca koja nisu uspela da uradi fazu privedu kraju, dobijaju pomoć od drugara ili predavača, a oni koji su uspeli, rade na novim izazovima.

U ovoj fazi predavač pravi diferencijaciju. Posvećuje se više onima koji su se sporije snašli i upućuje učenike koji su brže uradili, da pomognu drugim.

Evaluate – Podeli i Proceni

Ova faza podrazumeva igru sa onim što su napravili. Ova faza mora da bude zajednička aktivnost, bilo da je u pitanju takmičenje, ili igra koja podrazumeva testiranje granica, isprobavanje novih stvari, eksperimentisanje i istraživanje u smerovima koja deca sama izaberu.

Cilj podeli dela ove faze je zajedništvo, ali i naglašavanje onih aspekata igre koju su centralne za kreativno učenje.

Uloga predavača je da omogući da svako pokaže svoj rad i dozvolima svima osećaj stvaralačkog ponosa. Potpuno je u redu da dovedu i uvedu roditelje i pokažu im ono što su napravili.

Konačno, umesto evaluacije dece, evaluiramo iskustvo. Uvek tražimo odgovor na dva pitanja. Da li su naučili nešto novo? Da li su se zabavili? Predavač postavlja ova pitanja i vodi računa da je njihov rad sačuvan. Sve što su pravili, na kraju svakog kursa, delimo roditeljima.

Upoznajte naš tim

Bojana Damić
Bojana DamićOsnivač, Predavač, Program Koordinator
Predrag Marić
Predrag MarićOsnivač, Lego Robotics Entuzijasta
Dušan Savić
Dušan SavićOsnivač, FON Katedra za Softversko Inženjerstvo
Ana Avramović
Ana AvramovićOsnivač, Predavač, Sekretar Školice
Slaviša Avramović
Slaviša AvramovićOsnivač, Zaljubljenik u Lifelong Kindergarden (4P) Filozofiju
Miljana Kravić
Miljana KravićAdministrator Društvenih Mreža
Mima Nemet
Mima NemetPredavač
Ana Nikolić
Ana NikolićPredavač
Gordana Marković
Gordana MarkovićPredavač
Aleksandra Branković
Aleksandra BrankovićPredavač
Milica Mandić
Milica MandićPredavač
Anđela Marinković
Anđela MarinkovićPredavač
Mina Ignjatović
Mina IgnjatovićPredavač
Igor Damić
Igor DamićAutor, Marketing, Biznis Konsultant

Galerija

Dođite da se zajedno zabavljamo učeći! Upišite svoje najmilije odmah!

REGISTRACIJA