Scratch

Scratch I kurs je dizajniran za decu od 7 do 10 godina. U toku kursa, deca kreiraju svoje projekte, animacije, muzičke priče, igrice, umetnost ili likove koristeći Scratch programski jezik:

Lego Robotika

Radimo i Lego Robotiku koristeći We Do komplet:

Programiramo dronove:

Micro:Bit