Žuti Pojas – Junior Program (5.5 – 7.5 godina)

“Žuti Pojas” kurs je prvi korak u uzbudljivom Junior Programu, namenjen učenicima uzrasta od 5.5 do 7.5 godina. Podučavanje računarskog razmišljanja pruža brojne prednosti koje vrede više od pripreme za buduće karijere u tehnologiji. Računarsko razmišljanje je pristup rešavanju problema koji uključuje dekomponovanje složenih problema na manje, upravljive delove i sistematsko pronalaženje rešenja.

Kreativnost i inovativnost. Žuti pojas podrazumeva aktivnosti koja omogućavaju deci kreativni izraz kroz dizajniranje i izgradnju sopstvenih projekata. Ovo podstiče inovativno razmišljanje i pomaže im da prepoznaju potencijal tehnologije da oživi njihove ideje.

Saradnja i komunikacija. Pored toga, poseban naglasak u ovom podrazumeva timski rad i deljenje ideja. Radom zajedno na kodiranju ili logičkim zagonetkama, deca razvijaju veštine komunikacije i saradnje.

Korisne Informacije

  • Grupe do šestoro učenika

  • Čas 45 minuta

  • Časovi jednom nedeljno

Lego i programiranje

U okviru ovog kursa, deca će se upoznati sa osnovama programiranja kroz Scratch Junior platformu. Scratch Junior je vizualno programiranje alat koji omogućava deci da stvaraju svoje interaktivne priče, igre i animacije. Kroz povlačenje i spuštanje blokova koda, deca će naučiti kako se stvaraju sekvence komandi i kako se kontroliše ponašanje likova u svojim digitalnim kreacijama. Ova tehnologija podstiče kreativnost, logičko razmišljanje i veštine rešavanja problema.

Pored Scratch Junior-a, Lego Essential Set će pružiti deci praktično iskustvo učenja kroz konstrukciju. Kroz igru sa Lego kockicama, deca će istraživati različite koncepte, graditi modele i programirati svoje modele. Lego kockice će biti osnova za stvaranje fizičkih objekata, dok će se istovremeno razvijati razumevanje osnovnih programerskih principa.

“Žuti Pojas” kurs je prilika da se učenici upuste u svet programiranja i inženjeringa kroz interaktivno i zabavno iskustvo. Ovaj kurs postavlja temelje za dalje istraživanje tehnologije, kreativnost i razvoj veština koje su ključne za 21. vek.

 

 

  • Minimalno vreme na ekranu

  • Rad rukama

  • Sekvence, petlje, uslovne komande…

  • Dekompozicija

Prijavite vaše dete već danas!

PRIJAVI SE