Cene svih kurseva možete pogledati na strani cenovnik.

Osnovni princip koji vodi našu cenovnu politiku nije iz perspektive posla, već perspektive nas kao roditelja. Kursevi moraju da koštaju isto kao i bilo koja druga dečija aktivnost npr. folklor ili škola crtanja.

To predstvlja poslovni izazov, imajući u vidu da su svi predavači visoko obrazovani, roditelji i sa IT kvalifikacijom, da je oprema najadekvatnija moguća, da su grupe do šestoro dece.

Zahvaljujući vašem interesovanju i našem entuzijazmu, trajemo i trajaćemo, verujemo još dugo.