Koji je naš metod izvođenja časa?

Detalje metode izvođenja časa možete pročitati na stranici metodologija. Ukratko, svaki čas je podeljen na faze koje uvažavaju par važnih principa. Svako dete je različito, uči i usvaja znanje na sebi sopstven način i ima drugačija intersovanja. Prva faza služi da ih zainteresuje, putem igrice, performansa, prezentacije ili priče, trudimo se da osvojimo njihovu pažnju.

Koja je cena kursa?

Cene svih kurseva možete pogledati na strani cenovnik. Osnovni princip koji vodi našu cenovnu politiku nije iz perspektive posla, već perspektive nas kao roditelja. Kursevi moraju da koštaju isto kao i bilo koja druga dečija aktivnost npr. folklor ili škola crtanja. To predstvlja poslovni izazov, imajući u vidu da su svi predavači visoko obrazovani, roditelji

Koliko traje kurs?

Sve uzrasne kategorije prolaze kroz kurseve koji traju tri meseca. Posle svaka tri meseca, proglašavamo digi tromesečje, pravimo osvrt na sve što smo radili, delimo diplome i onda nastavljamo dalje, dodajuću nove tematske oblasti, nove tehnologije i izazovnije projekte.

Kako je moguće učiti decu programiranju bez ekrana?

Na sreću, postoji čitava familija metoda i sredstava koja se koristi specifično sa ciljem da deca uče programerske koncepte, ali bez korišćenja ekrana. Ne učimo da bi programirali, programiramo da bi učili. Razvijanjem programerskog razmišljanja, razvijamo logičko zaključivanje, veštine rešavanja problema i kritičko razmišljanje. Radom u malim grupama, razvijamo saradnju. Verujemo da smo izabrali najbolje isprobane

Zar nije štetno da deca ovog uzrasta provode vreme za ekranima?

Jeste, verujemo da je štetno. Legići kurs za najmlađe minimizuje vreme provedeno na ekranu. U dvanaest časova koje provede na ovom kursu, četiri podrazumevaju dečije tablete kojima deca upravljaju vozom ili podnim robotom. Dakle, sa ekranima se sreću po par minuta u okviru četiri od dvanaest časova.

Zar deca od tri do pet godina nisu premlada za programiranje i robotiku?

Mi verujemo da su sva deca rođena radoznala, kreativna i željna da uče. Svako dete, bez izuzetka. Sa razvojne strane, te osobine bi trebale da ih prate kroz život, ali po odraslim osobama, vidimo da se one vremenom gube. To se dešava u trenutcima kada deca naiđu na sputavanje, kritiku, obaveznost, neinspirativno i dosadno orkuženje