Srž ljudske kreativnosti počiva na mašti, toj jedinstvenoj ljudskoj sposobnosti da zamisli stvari koje ne može da oseti svojim čulima. Kreativnost je i korak dalje, to je mašta pretočena u akciju, spoj konceptualnog i konkretnog koji za rezultat ima kreaciju. 

Kreativnost se često povezuje sa umetničkim izrazom. U našem kontekstu, međutim, kreativnost, je bilo koja realizacija ideje koja je nova i korisna za pojedinca. Ako ste se dosetili da u poklopljenom kuvalu voda brže provri, ili da se supa brže ohladi kada je u tanjiru, kreativni ste, bez obzira što ta vaša ideja neće promeniti svet. Mi uglavnom koristimo izraz kreativno razmišljanje, da bismo ukazali na vrednost koja je veća od umetničkih ekspresija.

Svaki čovek poseduje sposobnost kreativanog razmišljanja, ali deca prednjače. Razlog je u tome što se rađaju sa raznolikim talentima. Svako dete poseduje određene talente, bez izuzetka. Kako će svoje talente razviti u budućnosti zavisi od okruženja u kojem rastu i prilika koje dobiju. 

Okruženje i pružanje prilike su pozicije gde mi vidimo svoju ulogu. Mi verujemo da svako dete poseduje izuzetan kreativni potencijal i postojimo kako bismo pomogli da ga ostvari što ranije, u celoj svojoj raskoši. Praveći od učenja zabavu i od zabave učenje, koristeći tehnologiju, otvaramo novu scenu preko koje deca svih uzrasta mogu da se izraze. Scenu gde je jedina granica kreativnosti zapravo granica njihove mašte.